Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting TopSport Amersfoort, eigenaar van www.stsa-dutchopen.nl.

Waarborg privacy

Teneinde de website van Stichting TopSport Amersfoort en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Stichting TopSport Amersfoort in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Stichting TopSport Amersfoort respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.stsa-dutchopen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door Stichting TopSport Amersfoort worden verwerkt bestaan uit twee categorieën:

  1. Gegevens die u zelf invult in formulieren op de website.
    Deze gegevens betreffen uw identiteit (voornaam, achternaam, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.
  2. De zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoeker van de site.
    Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. Daarnaast maakt www.stsa-dutchopen.nl gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we (via cookies) registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wat doen we met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van uw vraag.
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
  • Het kunnen verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Stichting TopSport Amersfoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Cookies uitschakelen

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.stsa-dutchopen.nl te beïnvloeden en vallen buiten het privacybeleid van Stichting TopSport Amersfoort. Voor meer informatie over de privacy policy van deze derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kunt u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen.

Beveiliging

Stichting TopSport Amersfoort heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meer informatie

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het privacybeleid van Stichting TopSport Amersfoort, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@stsa-dutchopen.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.